Woningbouwplannen in de provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland voert samen met de Metropoolregio Amsterdam jaarlijks een monitor woningbouwcapaciteit uit. De monitor heeft als doel om een actueel beeld te krijgen van de capaciteit in woningbouwplannen. Het gaat hierbij om zowel harde (vastgestelde) als zachte woningbouwplannen (potentiele plannen). De gepresenteerde gegevens zijn niet gelijk aan het aantal nieuwbouwwoningen welke er in werkelijkheid gebouwd gaat worden. Het geeft slechts een indicatie van de capaciteit in woningbouwplannen die er op dit moment zijn. Plannen kunnen veranderen, niet doorgaan of er kunnen ieder jaar nieuwbouwplannen bijkomen. Via deze website zijn de gegevens per nieuwbouwplan in het openbare deel opvraagbaar. Ook is de ligging van iedere locatie te zien op een kaartbeeld.

Let op! Website is net vernieuwd; werkt beter na Geschiedenis Cache wissen in uw browser.

Deze website is ontwikkeld door RIGO research & advies in opdracht van:

Inloggedeelte voor gemeenten 2020

Inloggen

Contact en info

Heeft u vragen over deze site stuur een mail naar info@plancapaciteit.nl