Inloggedeelte gemeenten

Door gemeenten kunnen wijzigingen worden aangebracht en plannen worden toegevoegd. Dit interactieve deel van de website is alleen bereikbaar voor de desbetreffende gemeenten via een unieke inlognaam en wachtwoord.

Heeft u vragen over deze website stuur dan een mail naar plancapaciteit@rigo.nl

Deze website is onderdeel van de inventarisatie van woningbouw-plannen voor de provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam